Du er her:

Projektets fem mål

Her kan du læse om projekt Alle Meds hovedmål

I løbet af skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 er det ambitionen at indfri følgende mål:

1. Eleverne skal have en bred forståelse af handicap og særlige behov. Eleverne skal have viden om inklusion, inklusionsindsatsens formål og fordelene ved et mangfoldigt klassefællesskab.

2. Eleverne skal have viden om forskelligheder og hvordan man bedst mulig omgås de forskellige handicap. Eleverne skal opleve det ansvar og de muligheder, der er for at støtte ens klassekammerater, når der på grund af det ene eller andet er et behov for det.

3. Eleverne skal have konkrete værktøjer til at være inkluderende og rummelige over for de elever og handicap, som de møder i deres hverdag. Eleverne skal vide, hvordan de bedst kan bidrage til, at hver eneste elev føler sig som en del af deres klasses fællesskab.

4. Projektet skal sikre en af-tabuisering af inklusion og handicap, så oplevelser deles, og udfordringer løses ved dialog og i fællesskab.

5. Forældrene skal inddrages som en aktiv medspiller i inklusionsindsatsen.