Du er her:

Kontaktoplysninger

Relevante kontaktpersoner i projekt Alle Med

 

Karen Il Wol Knudsen, Danske Handicaporganisationer

Chefkonsulent. Inklusion i grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, specialpædagogisk støtte og SU, voksenspecialundervisning, folkeoplysningsloven og anden uddannelse.

kwk@handicap.dk

+45 3638 8553

 

Karen Vestergård Jacobsen, Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Frivilligkoordinator og kontaktperson for Frontløberne med handicap

karen@sumh.dk

+45 6167 7689