Du er her:

Anbringelse af børn med handicap

DH mener, at børn med handicap har ret til familieliv og at have jævnlig kontakt til deres forældre, hvis de er anbragt. Forældre til anbragte børn med handicap skal på lige fod med alle andre forældre, have mulighed for at varetage forældrerollen bl.a. ved at opretholde muligheden for støtte.  

Handicapkonventionens Artikel 2. stk. 2 og 23. stk. 3

Børn og unge med handicap anbringes efter de samme regler som omsorgssvigtede børn, selvom anbringelsesgrundlaget er forskelligt. For de fleste børn med handicap gælder, at anbringelsesgrundlaget ikke er manglende forældreevne og omsorgssvigt, men manglende mulighed for at forældrehjemmet kan være ramme om barnets liv. Konsekvenserne af anbringelsesreglerne er, at børneydelserne inddrages, og forsørgelsen af barnet varetages af institutionen. Det sker, selv om forældrene fortsat gerne vil og kan optræde som forældre og have indflydelse på barnets liv. For eksempel involveres i køb af tøj mv. Denne rolle i forhold til barnet afskæres de fra. Konsekvenserne er, at forældrenes kærlighed, ressourcer og relation til barnet ikke anerkendes og ikke inddrages i tilstrækkelig grad. Forældrene føler, de fratages forældreretten. Dermed mister nogle børn med handicap retten til tilknytning til forældrene.

Kontakten og samværet kompliceres yderligere af manglende mulighed for støtte hertil. Fx kan særlig indretning, hjælpemidler med videre ikke ydes til forældrene, fordi barnet er anbragt. Derfor ydes der ikke altid tilstrækkelig hjælp i forældrenes hjem til, at de kan have barnet på besøg. For eksempel inddrages bilen. Det betyder, at familien ikke længere kan køre barnet rundt til forskellige sociale og familiemæssige aktiviteter under samværet, i weekender og ferier.  

DH mener:

  • Det skal i bl.a. vejledningen for anbringelse og via oplysning til sagsbehandlerne tydeliggøres over for kommunerne, at anbringelsesgrundlaget for børn med handicap i udgangspunktet ikke er manglende forældreevne, men manglende mulighed for at lade forældrehjemmet danne ramme om barnets liv.
  • Forældre til anbragte børn med handicap skal sikres den rette kompensation, til at kunne opretholde og varetage samværet med barnet/den unge og deres forældrerolle.
  • Den juridiske og praktiske vejledning til forældrene skal suppleres med hjælp og rådgivning til at tackle de følelsesmæssige problemer, der knytter sig til at ens barn flytter hjemmefra, før det er blevet voksent.