Du er her:

Befordring til arbejde

DH mener, at personer med handicap skal have lige muligheder for at deltage i arbejdslivet. Det er en forudsætning for at kunne arbejde på lige fod med andre, at transport til og fra arbejde er sikret enten ved offentlig transport eller ved individuelle kørselsordninger. Personer med handicap skal have mulighed for befordring til og fra arbejde, uden at blive pålagt ekstra udgifter, der overstiger omkostningerne ved offentlig transport eller privat kørsel.

Handicapkonventionens Artikel 20, 27

Der findes ikke særskilte ordninger, som sikrer transport eller dækker de øgede transportudgifter i forbindelse med transport til arbejde, hvis arbejdstageren ikke kan arrangere privat kørsel eller ikke kan bruge almindelig kollektiv trafik. Lov om aktiv socialpolitik (§§ 63, 81) og Serviceloven (§ 100) giver mulighed for dækning af udgifter, men det er usikkert, hvorvidt personer med handicap kan få støtte til befordring efter disse love, der forbeholdes modtagere af bestemte ydelser og personer med specifikke funktionsnedsættelser. Det er nødvendigt med klare og enkle regler, som kommunerne kan administrere efter, således at personer med handicap hurtigt kan tilbydes mulige løsninger på transportproblemer i forbindelse med beskæftigelse. Det skal være muligt for kommunerne at træffe effektive foranstaltninger til at sikre arbejdstagere med handicap mulighed for at transportere sig til arbejde på rette tidspunkt og til en overkommelig pris.

Personer med adgang til egen bil, kan trække befordringsudgifter forbundet med handicappet fra i skat efter ligningslovens §9 d., men mange personer med handicap har ikke adgang til privat kørsel, da det ofte kræver både handicapvenlig bil og chauffør til rådighed.  

DH mener, at:

  • Der bør etableres enkle og klare regler, som gør det muligt for mennesker med handicap at modtage støtte til befordring til arbejde.