Du er her:

Bevidstgørelse

Personer med handicap er lige så forskellige som andre mennesker, hvad angår interesser, kompetencer, synspunkter og ønsker om, hvordan tilværelsen skal forme sig.

Handicapkonventionens Artikel 8.

Fokus på personer med handicap handler tit alene om handicap. Opfattelsen er ofte, at personer med handicap er ens på tværs af bl.a. køn, og svage, hvilket hovedparten langt fra er. Det er snarere et faktum, at personer med handicap er en mere sårbar og udsat gruppe end det er tilfældet med befolkningen som helhed, fordi mange personer med handicap er afhængige af samfundets accept og støtte. Med andre ord det udbredt med en meget unuanceret og stereotyp opfattelse af personer med handicap. Kun sjældent bliver personer med handicap spurgt om synspunkter på helt andre spørgsmål, eller set som personer med særlig ekspertise eller kompetencer. Personer med handicap indgår ikke som en ”normal” del af mediebilledet, men som oftest i særprogrammer og film. Den lave erhvervsfrekvens hos personer med handicap indikerer, at forventningen hos arbejdsgivere generelt er, at personer med handicap ikke kan lige så meget som andre.

DH mener

  • Der er behov for at bekæmpe fordomme og ekskluderende praksis på alle livsområder.