Du er her:

Børn og handicap – inddragelse

DH mener, at børn med handicap har ret til at komme til orde og udtrykke deres synspunkter om, hvad de synes er bedst for dem selv. Alle institutioner og myndigheder omkring barnet skal sikre, at rettigheden virkeliggøres. De skal derfor fremme, at barnet har mulighed for at udtrykke egne synspunkter.

Handicapkonventionens Artikel 3h, 4(3), 7(2 og 3)

Børn med handicap inddrages ikke altid i tilstrækkelig grad i egne sager, og der træffes beslutninger hen over hovedet på det enkelte barn.  Det er myndighedernes og de voksne omkring barnet, der har ansvar for at sikre, at barnet bliver hørt og inddraget i alle beslutninger, og at alle beslutninger altid tager udgangspunkt i barnets tarv. Det kan fx dreje sig om skolegang, anbringelse uden for hjemmet eller behandling og rehabilitering. Børn bliver hele tiden bedre til at tage beslutninger, ved at være inddraget. Børnenes synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. 

DH mener

  • at der er behov for at udvikle metoder og nye tilgange til en bedre inddragelse af børn med handicap.
  • at der er behov for at alle relevante faggrupper uddannes i, hvordan børn med handicap bedst får opfyldt retten til at udtrykke egne synspunkter.

Læs nærmere om DH’s projekt ”Børn og Unge med handicap siger deres mening” ved at klikke her!

http://www.handicap.dk/projekter/afsluttede-projekter/born-unge