Du er her:

Boliger

DH mener, at overalt hvor der opføres boligbyggerier, skal personer med handicap også kunne bo. Der skal tænkes i almindelige boligbebyggelser frem for, at personer med handicap placeres i særlige boliger. Der skal være en alsidig boligmasse, som kan benyttes af alle borgere, så personer med handicap kan have valgmuligheder på lige fod med andre. En alsidig boligmasse skaber de bedste rammer for inklusion og respekt for befolkningens mangfoldighed.

Handicapkonventionens Artikel 19 a og b Artikel 23(4).  

Personer med handicap har ikke samme mulighed for at vælge bopæl og bolig som andre borgere. For nogle personer med handicap handler det om, at boligerne ikke er indrettet, så de er tilgængelige. For andre handler det om, at behovet for støtte og hjælp knyttes til en bestemt boligform - botilbud. Boligen er den enkeltes hjem og det skal ikke være sådan, at alle former for aktiviteter og erhverv foregår i og omkring boligen. Udgangspunktet for boligpolitikken skal være, at boliger til personer med funktionsnedsættelse skal være og placeres, som de boliger, personer uden funktionsnedsættelse bor i. Der skal ikke være ghettoer for personer med handicap.  

FN's Handicapkomite har i deres anbefalinger til Danmark haft fokus på oprettelsen af store bolig-institutioner. Komiteen er bekymret over den øgede opførelse af store institutionslignende boliger for personer med handicap, udført af kommuner med statsgaranterede lån med 30-60 og endda flere beboere, ofte uden for bymidten.

https://socialministeriet.dk/arbejdsomraader/internationalt-samarbejde/fn-de-forenede-nationer/fns-konventioner/fn-s-handicapkonvention/

DH mener:

  • Der skal stilles krav til kommuner og bygherrer om, at hver gang der opføres nye boliger, skal personer med handicap kunne bo der.
  • Boliger skal bygges ud fra et universelt design
  • Personer med handicap skal have mulighed for at bo i enhver boligform, både hvad angår ejerforhold og hvad angår boligtypen.
  • Der skal være handicapegnede boliger for alle de boligbehov, som et menneske har i løbet af livet f.eks. ungdomsbolig/kollegium, familiebolig, singlebolig, kollektiv, bofællesskab, ældrebolig mv.