Du er her:

Botilbud

DH mener, at alle personer med handicap og omfattende behov for støtte, har ret til selv at vælge, hvor og med hvem de vil bo. Uanset behovet for hjælp og støtte, har personer med handicap ikke pligt til at bo på en bestemt måde, men skal have mulighed for at vælge blandt en bred og mangfoldig boligmasse. Derfor skal støtte og hjælp adskilles fuldstændig fra boligen.

Alle personer med handicap og omfattende behov for støtte, har ret til selv at vælge, hvor og med hvem de vil bo. Uanset behovet for hjælp og støtte, har personer med handicap ikke pligt til at bo på en bestemt måde, men skal have mulighed for at vælge blandt en bred og mangfoldig boligmasse.Handicapkonventionens Artikel 12, 19, 22 og 23

På trods af, at institutionsbegrebet for voksne blev ophævet med serviceloven i 1998, eksisterer institutionsbegrebet fortsat i praksis. Hjælpen til borgere med et særligt støttebehov tilrettelægges overvejende med udgangspunkt i en institutionel kultur. Det betyder, at personer med omfattende støttebehov placeres i institutionelle 'pakkeløsninger', hvor den støtte, som den enkelte har brug for, knyttes sammen med boligen. Eksempelvis, at der er fælles spise- og sengetider, så den enkelte ikke selv kan bestemme dags- og døgnrytmen. Fritidsinteresser og aktiviteter bestemmes af institutionens rytme, og hvor meget personale der er. Ligesom der for nogle slet ikke er afsat tid til fritidsaktiviteter uden for botilbuddet. Ligesom alle andre har personer med handicap og omfattende behov for støtte forskellige ønsker for, hvordan de vil bo, og forskellige boligbehov gennem livet.

DH mener:

  • Støtten og hjælpen skal adskilles fuldstændig fra boligen, så det ikke er behovet for hjælp der er styrende for, hvor man kan bo.
  • Personer med omfattende støttebehov har ret til at bestemme, hvor og med hvem de skal bo, fx om de vil bo alene, sammen med familie, i bofællesskab, på kollegium eller andet.
  • Personer med omfattende støttebehov har ret til at være inkluderede i samfundslivet, og ret til at komme ud af deres bolig.
  • Personer med omfattende støttebehov har ret til en selvstændig og egnet bolig, som de kan betale.
  • Folketingets beslutning om af-institutionalisering skal følges op af politisk målsætning for en inkluderende boligsektor.

Læs mere om ’Boliger frem for institutioner i dette worddokument