Du er her:

Brugerbetaling

Ifølge handicapkonventionen skal sundhedsydelser for personer med handicap være gratis eller have en overkommelig pris. Det følger desuden af kompensationsprincippet i dansk handicappolitik, at ingen skal have merudgifter på grund af deres handicap. Derfor skal alle former for diskriminerende brugerbetaling afskaffes og erstattes af solidarisk finansiering over skatten.  

Handicapkonventionens Artikel 25

Der er i dag en række sundhedsrelaterede udgifter for den enkelte borger, der er en direkte følge af, at vedkommende har et handicap.

Et eksempel er medicin og kosttilskud, der som oftest er forbundet med brugerbetaling. Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har påvist, at personer med handicap har langt større udgifter hertil end personer uden handicap.

Andre eksempler er transportudgifter til genoptræning, som ikke altid dækkes, og udgifter til behandling af skader på tænderne, der fx kan opstå som bivirkning af nødvendig medicinsk behandling. 

Det er diskriminerende og i strid med handicapkonventionen. Her til kommer, at det går ud over både borgernes livskvalitet og samfundsøkonomien, når personer med handicap tvinges til at fravælge nødvendig genoptræning, tandbehandling eller medicin.

DH mener:

  • Der skal laves en samlet opgørelse over de forskellige former for brugerbetaling i sundhedsvæsenet samt deres konsekvenser for personer med handicap.
  • Diskriminerende brugerbetaling skal afskaffes, og i stedet skal udgifterne finansieres over skatten. 

Læs mere om brugerbetaling mv. i denne pdf fra fra DH og Lif (Lægemiddelindustriforeningen): ”Veje til lighed i sundhed for mennesker med handicap” her!