Du er her:

Civilsamfundet

Handicaporganisationerne er vigtige civilsamfundsaktører, med vigtige ressourcer, viden og stor kontaktflade til personer med handicap. Denne kapacitet og ressource bør inddrages aktivt i udviklingen af velfærdssamfundet.

Handicapkonventionens Artikel 4(3).

Der sættes i højere og højere grad fokus på samskabelse og samarbejde mellem det offentlige, private og civilsamfundet i forhold til udviklingen af det danske velfærdssystem; også på handicapområdet. Det afspejles bl.a. i Regeringens handlingsplan på handicapområdet, hvor der sættes fokus på nye alliancer i civilsamfundet, samt frivillig faglighed. Handicaporganisationernes store viden om personer med handicaps livssituationer skal i spil her, bl.a. også for at sikre, at det er den enkelte borger med handicaps udvikling og situation der er i centrum for udviklingen, fremfor fx trængte kommunale budgetter.

DH mener:

  • Civilsamfundet på handicapområdet kan og bør spille en større rolle, når der skal findes nye løsninger, som det offentlige system ikke nødvendigvis ser. Handicaporganisationerne kan være med til at skabe den nødvendige brugerdrevne innovation og nytænkning.
  • Det skal sikres, at der er inkluderende rammer for samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet. Herunder skal det sikres, at der er økonomiske ressourcer til at udvikle foreningerne og organisationerne, men også de enkelte frivillige til at kunne indgå i ligeværdige samarbejder.
  • Handicaporganisationerne spiller en stor rolle i forhold til personer med handicap og deres pårørende. Gennem mødet og fællesskabet med mennesker i tilsvarende situationer får man viden om betydningen af sin eller sine pårørendes funktionsnedsættelse, så den enkelte styrkes i mødet med det store fællesskab.
  • Handicaporganisationerne kan være med til empowerment af borgerne. Empowerment er muligheden for at kunne bestemme og handle i eget liv. Det vil styrke borgerne i mødet med det offentlige system og til at indgå som en aktiv del af civilsamfundet.