Du er her:

Digitalisering

Digitalisering rummer mange nye muligheder, hvorved personer med handicap kan kommunikere og tilegne sig informationer. I forbindelse med udviklingen af digitale løsninger skal de ansvarlige myndigheder sikre, at løsningerne kan benyttes af personer med handicap.

Handicapkonventionens Artikel 9

Udvikling og implementering af digitale løsninger foregår ofte uden at sikre, at de kan benyttes af personer med handicap. Digital selvbetjening erstatter personlig betjening og papirbaserede henvendelser i flere og flere sektorer, bl.a. i den offentlige og den finansielle sektor. Det er til fordel for en stor gruppe af personer med handicap, såfremt det sikres, at digitaliseringen er tilgængelig. Men det skaber udfordringer for de grupper af personer med handicap, der ikke er digitale. Disse borgere vil altid have brug for hjælp eller alternativer, når de skal i kontakt med den offentlige sektor. Ligesom de oplever store udfordringer i den finansielle sektor, hvor digitaliseringen i form af bl.a. netbank og NemID erstatter de fysiske bankfilialer og bankbøger.  Der er nogle grupper af personer med handicap, der har problemer med at få adgang til NemID pga. manglende tilgængelighed. Det er bl.a. de fysiske nøglekort og de rullende koder, der giver problemer.

DH mener:

  • Alle digitale løsninger skal udvikles, så de kan bruges af personer med handicap, hvoraf nogle bruger kompenserede it-hjælpemidler.
  • I udviklingsfasen skal man stille krav om tilgængelighed og henvise til de eksisterende standarder og retningslinjer. I de tilfælde, hvor der ikke findes standarder eller retningslinjer, skal behovene om tilgængelighed afdækkes ved at inddrage personer med handicap og tilgængelighedseksperter i processen.
  • Der skal implementeres en lovgivning på området, der forpligter myndigheder og private aktører til at lave tilgængelige løsninger.