Du er her:

Diskrimination

Personer med handicap skal beskyttes mod diskrimination på alle områder i samfundet. Staten skal aktivt sikre, at forbuddet overholdes, og rimelig tilpasning stilles til rådighed, sådan at personer med handicap har samme reelle vilkår for at benytte tilbud og muligheder, som alle andre borgere har.

Handicapkonventionen Artikel 2, Artikel 3b, Artikel 4(1) b, e, Artikel 5

I kraft af EU’s direktiv om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet er personer med handicap formelt beskyttet der. På alle andre områder (F.eks. sundhed, uddannelse, private aktører) er det alene forbudt at diskriminere grundet køn og race. Personer af anden etnisk oprindelse end dansk kan f.eks. lægge sag an for diskrimination, hvis de nægtes adgang til uddannelse eller diskoteker og andre forlystelser. Noget tilsvarende gør sig ikke gældende for personer med handicap. Der er ikke noget i national dansk lovgivning eller direktiver fra EU, der forhindrer, at vi kan udelukkes fra alle andre områder i samfundet end arbejdsmarkedet, alene fordi vi er uønskede med baggrund i vores funktionsnedsættelse.

Derfor skal Folketinget vedtage et generelt forud mod diskrimination. Forbuddet skal dække alle årsager til diskrimination og alle sektorer samfundet. Offentlige, almennyttige og private aktører, skal være dækket.