Du er her:

Ensomhed

DH mener, at ensomhed blandt mennesker med handicap er et stort problem, der skal sættes ind overfor. Der bør afsættes penge til at støtte lokale initiativer.

Ensomhed er et stort problem. Mennesker med handicap er en særlig udsat gruppe. Et handicap kan føre til social mistrivsel og social isolation. Ensomhed kan forringe livskvaliteten og gå ud over helbredet. I værste tilfælde ender det med for tidlig død.

Baggrund: Ensomhed er skyld i godt 2.200 ekstra dødsfald. Personer, der er ensomme, lever i gennemsnit seks måneder kortere end personer, der ikke er ensomme.[1]

Mennesker med handicap er mere ensomme end andre.

40 % af dem med et større psykisk handicap (angst, depression mv.) føler sig ensomme ofte eller meget ofte. 

Ca. 23 % af dem med et større fysisk handicap føler sig ensomme ofte eller meget ofte.   

Til sammenligning føler kun ca. 8 % af dem uden handicap sig ofte eller meget ofte alene. [2]

DH mener derfor, at:

Der skal en særlig indsats for at sikre, at mennesker med handicap ikke føler sig mere isolerede og ensomme end andre.

Der skal være den nødvendige støtte, ledsagelse, transport mv., så mennesker med handicap kan modtage besøg, komme ud blandt andre osv. 

Der bør afsættes penge til at bekæmpe ensomhed ude i kommunerne.

 

[1] ”Danskernes sundhed. Den nationale sundhedsprofil 2017”. Sundhedsstyrelsen (2018), s. 107. https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/danskernes-sundhed-den-nationale-sundhedsprofil-2017

[2]  Anna Amilon m.fl.: ”Personer med handicap. Hverdagsliv og levevilkår 2016”, s.75, VIVE (2017), s. 76. https://pure.sfi.dk/ws/files/1045522/personer_med_handicap_pdfa.pdf