Du er her:

Politikkatalog

Førtidspension

DH mener, at alle der på grund af en funktionsnedsættelse varigt ikke kan forsørge sig selv via et arbejde eller fleksjob, skal have ret til førtidspension.

Handicapkonventionens artikel 28. 

Mennesker med handicap skal have vished for, at de kan leve et værdigt liv, selvom de ikke kan arbejde. Derfor bør mennesker med handicap uden mulighed for at være en del af arbejdsmarkedet have adgang til førtidspension.

Baggrund

Med den seneste reform er det blevet meget vanskeligt at få tilkendt førtidspension, selv for personer, hvor arbejdsevnen er minimal og realistisk set ikke vil kunne udvikles. I de tilfælde, hvor arbejdsevnen er meget begrænset og ikke realistisk og fra en klar plan og inden for en rimelig tidshorisont vil kunne udvikles, skal der tilkendes førtidspension. Vurderingen af arbejdsevnen skal være realistisk og tage højde for beskæftigelsesmuligheder på et konkret og lokalt arbejdsmarked.

Det er naturligvis vigtigt, at kommunerne har en stærk forebyggende indsats, herunder en tidlig, helhedsorienteret og tværgående indsats over for personer, som er i fare for permanent at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

DH mener:

  • Kriterierne for tildeling af førtidspension bør lempes. Personer som har en varig og meget begrænset arbejdsevne, skal have ret til førtidspension. Vurderingen af restarbejdsevne skal være realistisk ift. beskæftigelsesmuligheder og tage højde for et konkret og lokalt arbejdsmarked.
  • Førtidspensionen bør følge den almindelige pris- og lønudvikling.
  • Tilkendelse af førtidspension bør ikke være afhængig af alder og skal ikke gøres midlertidig.