Du er her:

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Forbud mod forskelsbehandling

 

DH mener, der er behov for at håndhæve lovens bestemmelser mere effektivt og udbrede kendskabet til lovens forpligtelser.

Baggrund

Forskelsbehandlingsloven er til for at beskytte personer med handicap mod diskrimination på arbejdsmarkedet. En arbejdsgiver må derfor ikke forskelsbehandle lønmodtagere eller ansøgere til ledige stillinger ved ansættelse, afskedigelse, forflyttelse, forfremmelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår.

Loven pålægger samtidig arbejdsgivere at tilpasse arbejdsplads og arbejdsopgaver, så en person med handicap kan få adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Det kan fx omfatte indretning af lokaler, tilpasning af udstyr og arbejdsmønstre, samt opgavefordeling etc. Byrden for arbejdsgiveren må dog ikke være uforholdsmæssig stor, og der skal her tages højde for offentlige støttemuligheder.

DH mener:

  • Kendskabet til lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet skal udbredes til både arbejdsgivere og arbejdstagere, samt faglige organisationer. Usikkerhed om loven må aldrig blive en barriere i sig selv.
  • Der bør iværksættes nationalt understøttede tiltag for at fremme en klarere forståelse af, hvad rimelig tilpasnings-forpligtelsen konkret indebærer for arbejdsgivere
  • Der bør iværksættes en struktureret dialog på nationalt niveau, herunder med arbejdsmarkedets parter, om implementeringen og håndhævelsen af loven