Du er her:

Forskning

Gennem styrket forskning og indsamling af viden skal offentlige institutioner, private virksomheder og civilsamfundsaktører blive i stand til at fjerne de barrierer, personer med handicap møder i forhold til holdninger, kommunikation og fysisk miljø. 

Handicapkonventionens Artikel 31, Artikel 4(1)f og g, Artikel 9(2), Artikel 8 

Der mangler i dag forskning i og systematisk dokumentation af levevilkårene for personer med handicap. Fx mangler vi viden om, hvordan personer med handicap er stillet med hensyn til sundhed sammenlignet med resten af befolkningen. Og vi mangler viden om unge med handicaps gennemførelses- og frafaldsprocenter på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, og om årsagerne hertil.

Der er i dag for lidt fokus på de samfundsmæssige mekanismer, som hindrer et barrierefrit samfund, og på, hvordan der udvikles universelle løsninger, der favner både personer med og uden handicap (se også afsnit om Universelt design). En konsekvens er, at politiske og administrative beslutninger om indsatsen over for personer med handicap træffes i blinde. 

DH mener:

  • Der er behov for mere forskning i forholdene for personer med handicap for at sikre et validt beslutningsgrundlag for udviklingen på handicapområdet og i velfærdssamfundet generelt, og således sikre lige muligheder.
  • Personer med handicap og handicaporganisationerne skal være involveret i udviklingen af denne viden, for kun således kan det sikres, at de rette muligheder udvikles, og at kvaliteten forbedres

Læs mere om DH’s visioner for forskning i et worddokument her