Du er her:

Forsørgelse

Alle, der ikke har mulighed for at forsørge sig selv via et arbejde, skal sikres et rimeligt levegrundlag. Et rimeligt levegrundlag er en forudsætning for, at den enkelte kan bidrage til og deltage i samfundet. 

Handicapkonventionens Artikel 28 

Mennesker med handicap skal have et rimeligt levegrundlag, så de kan leve et liv med lige vilkår. Det betyder at f.eks. førtidspension bør være på et rimeligt niveau, så de, der ikke har mulighed for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet kan leve et godt liv. Og i forløb der er designet til at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne bør ydelsen være omkring dagpengeniveau, så borgeren udsættes for økonomisk stress, der i sig selv kan hindre en succesfuldt forløb.

 

Baggrund

Der må ikke herske tvivl om, at der er borgere, der ikke kan forsørge sig selv via beskæftigelse, og for hvem en offentlig forsørgelse (førtidspension) er den eneste mulighed for at opnå et rimeligt forsørgelsesgrundlag. Nogle er afhængige af offentlig forsørgelse (førtidspension) et helt livsforløb. De har ret til et godt liv med tryghed og mulighed for aktivitet.

Der er i beskæftigelseslovgivningen indført ordninger, som har til formål over en længere periode at afklare eller udvikle arbejdsevnen, fx jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Borgere i sådanne har ikke en dokumenteret varigt nedsat arbejdsevne, men til trods herfor kan de reelt være uarbejdsdygtige. Borgere på sådanne forløb, fx jobafklarings- og ressourceforløb, og også til dels kontanthjælp, skal derfor have et rimeligt forsørgelsesgrundlag på niveau med dagpenge. Det skal sikres, at borgere på sådanne længerevarende ydelser reelt kan betale de fornødne udgifter, herunder husleje, så borgere der i forvejen har komplekse problemer ikke samtidig oplever økonomisk usikkerhed i forhold til helt basale fornødenheder.

DH mener:

  • De offentlige forsørgelsesordninger skal være på et niveau, der sikrer mennesker med handicap et anstændigt liv.
  • Det skal sikres, at eksisterende offentlige forsørgelsesordninger tager højde for de særlige behov, som personer med handicap kan have og være rimeligt tilpasset til disse behov. Eksempelvis kan unge med handicap på længerevarende uddannelser ikke i samme omfang, som unge uden handicap, supplere deres SU med erhvervsarbejde.
  • Når personer med og uden handicap får samme forsørgelsesydelser, skal der derudover altid tages stilling til handicapbetingede forudsætninger og behov. Bevillingen af rimelig tilpasning må altid ligge ud over den ydelse, der gives til forsørgelse.
  • Det skal sikres, at overførselsindkomsterne følger den øvrige løn- og prisudvikling.