Du er her:

Frivilligt arbejde

Personer med handicap skal kunne deltage effektivt og fuldt ud i forenings-Danmark på lige vilkår med andre, hvad enten det drejer sig om frivilligt socialt arbejde, frivilligt politisk arbejde, andet foreningsarbejde mv. 

Handicapkonventionen Artikel 4(1)e, Artikel 19c og 29

I dag er der et opdelt civilsamfund, hvor langt det største område for frivillig aktivitet for personer med handicap er inden for handicaporganisationerne eller råd og nævn tilknyttet handicapområdet. Samtidig ved vi, at mange personer med handicap ønsker at være en frivillig ressource på samme måde som alle andre. Der er med andre ord et stort potentiale, men i praksis opleves barrierer for at indgå på lige fod i det frivillige arbejde. Bl.a. fordi der mangler inkluderende inddragelsesprocesser både i civilsamfundsorganisationer, råd, nævn m.v. Og fordi der ikke er et vedvarende fokus på tilgængelighed og inklusion bredt set i sammenhæng med udviklingen af civilsamfundet.

DH mener:

  • Kommunerne skal sikre inkluderende rammer for frivillige personer med handicap via planlægning, tilgængelighed fysisk og kommunikativt samt gennem rimelig tilpasning.
  • Civilsamfundets organisationer skal påvirkes og udvikles med henblik på at være mangfoldige og inkluderende organisationer.