Du er her:

Grundskolen

DH mener, at børn med handicap har ret til en skolegang, hvor de trives og udvikler sig fagligt og socialt og oplever sig som en værdifuld og aktiv deltager i klassens fællesskab.

Siden 2012 har kommunerne haft øget fokus på, at flere børn med handicap skal inkluderes i den almindelige folkeskole og at færre børn skulle gå i et specialiseret skoletilbud. Overgangen til øget inklusion har i mange kommuner været en vanskelig proces. DH gennemførte i 2016 en undersøgelse af, hvordan forældre til børn med handicap oplever inklusion i grundskolen. Undersøgelsen viste, at der er store udfordringer: Mange familier til børn med handicap oplever, at barnet ikke får den rette støtte og ikke trives i skolen. Læs en opsamling fra undersøgelsen her.

Hvis inklusion skal lykkes, forudsætter det, at rammerne er til stede. Der skal være de nødvendige hænder og kompetencer i klasserne til at løfte opgaven.

DH mener:

  • Det er afgørende at sikre, at lærere, pædagoger og ledelse har de rette kompetencer, herunder tilstrækkelig viden om handicap
  • Det er vigtigt, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for at udvikle den inkluderende skole.
  • Det er vigtigt, at der udvikles redskaber til at monitorere børnenes oplevelse af at være inkluderet eller ekskluderet.
  • Det er vigtigt at følge børnenes uddannelsesresultater og -mønstre tæt, for at få viden om de inkluderende indsatser er gode nok.
  • Der skal være et løbende fokus på, at det er en vedvarende proces at udvikle den danske grundskole til at være mere inkluderende.
  • For at udvikle en mere inkluderende grundskole kræver det en nytænkning af hele skolens pædagogiske praksis og kultur, herunder: Holdninger, undervisningsformer, holddeling, differentiering, klasseledelse, fleksibel støtte, pædagogik, didaktik, metodevalg, strukturer, planlægning, organisering, redskaber, tests, prøver, elevplaner, hjælpemidler, særligt tilrettelagte materialer, tegnsprog og tegnstøttet kommunikation, IKT, arkitektur, fysik indretning af lokalerne mv.
  • Inkluderende grundskoler betyder ikke, at behovet for kvalificerede specialskoletilbud forsvinder, eller at børns særlige behov skal usynliggøres. Der vil fortsat være behov for specialskoler af høj kvalitet til de børn, der ikke trives bedst med at være i de almene skoletilbud. Og også her skal skolegangen være inkluderende. 

Læs DH’s politikpapir som worddokument om inklusion i grundskolen her

Læs om DH’s holdninger til øget kvalitet i Specialskolerne her