Du er her:

Grundskolen

Børn med handicap har ret til at blive inkluderet i grundskolen. Det betyder, at alle børn har ret til at være i trivsel og udvikling og at opleve sig som en værdifuld og aktiv deltager af såvel det sociale som det faglige fællesskab i klassen.  

Handicapkonventionens Artikel 24

Alt for mange børn med særlige behov er tidligere blevet ekskluderet fra de almindelige folkeskoler til specialskoler, fordi de almene folkeskoler ikke har formået at skabe miljøer, der var inkluderende i forhold til den eksisterende gruppe af børn på skolen. Det er således positivt, at der er fokus på inklusion i grundskolen.,  

Men for at inklusion kan lykkes, forudsætter det, at rammerne er til stede. Der skal være de nødvendige hænder og specialkompetencer i klasserne til at løfte opgaven. Hvis inklusion gribes forkert an, er der slet ikke tale om inklusion, men om opbevaring eller i værste fald eksklusion – blot indenfor skolens fysiske rammer. Det er der desværre eksempler på. Herved flytter man blot børn til ”tålt ophold” i det almene samtidig med, at skoletilbuddet for dem og deres klassekammerater forringes. 

DH mener:

  • Der skal være et løbende fokus på, at det er en vedvarende proces at udvikle den danske grundskole til at være mere inkluderende.
  • For at udvikle en mere inkluderende grundskole kræver det en nytænkning af hele skolens pædagogiske praksis og kultur, herunder: Holdninger, undervisningsformer, holddeling, differentiering, klasseledelse, fleksibel støtte, pædagogik, didaktik, metodevalg, strukturer, planlægning, organisering, redskaber, tests, prøver, elevplaner, hjælpemidler, særligt tilrettelagte materialer, tegnsprog og tegnstøttet kommunikation, IKT, arkitektur, fysik indretning af lokalerne mv.
  • Det er afgørende at sikre, at lærere, pædagoger og ledelse har de rette kompetencer.
  • Det er vigtigt, at der stilles de nødvendige ressourcer til rådighed for at udvikle den inkluderende skole.
  • Det er vigtigt, at der udvikles redskaber til at monitorere børnenes oplevelse af at være inkluderet eller ekskluderet.
  • Inkluderende grundskoler betyder ikke, at behovet for kvalificerede specialskoletilbud forsvinder, eller at børns særlige behov skal usynliggøres. Der vil fortsat være behov for specialskoler af høj kvalitet til de børn, der ikke trives bedst med at være i de almene skoletilbud. Og også her skal skolegangen være inkluderende. 

Læs DH’s politikpapir som worddokument om inklusion i grundskolen her

Læs om DH’s holdninger til øget kvalitet i Specialskolerne her