Du er her:

Habilitering

DH mener, at der er behov for at sætte et øget fokus på habilitering. Habilitering som begreb skal defineres og anerkendes på lige fod med rehabilitering. Der skal iværksættes tiltag der gør at kommunerne fokuserer på en habiliterende indsats på lige fod med en rehabiliterende indsats. 

Handicapkonventionens Artikel 26

Samtidig med at der er et øget fokus, og større interesse for rehabilitering, er behovet for habilitering gledet helt i baggrunden. En habiliterende indsats retter sig mod personer med handicap, som enten gennem hele livet eller på grund af et erhvervet handicap, har varierende behov for støtte til at udvikle, bevare og bruge deres evner og potentialer bedst muligt. Eksempelvis kan der være tale om, at personer med en udviklingshæmning løbende skal have vedligeholdt evnen til at kunne kommunikere med tegn til tale. Uden en habiliterende indsats, vil kompetencer og funktionsniveau blive forringet eller måske helt gå tabt.

DH mener:

  • Der skal sættes fokus på hvad habilitering er og hvordan det adskiller sig fra rehabilitering
  • Habilitering skal anerkendes som en naturlig del af den kommunale indsats på lige fod med rehabilitering