Du er her:

Handicap – hvem er omfattet?

Personer, der med baggrund i en funktionsnedsættelse møder barrierer i samfundet har ret til beskyttelse via handicaprelaterede menneskerettigheder og lovgivning. Det gælder også personer, der møder begrænsninger, fordi de er pårørende til en person med handicap.

Handicapkonventionens Artikel 1 og 4(3)

DH kæmper for personer med handicaps rettigheder. Men hvem er omfattet af denne betegnelse? Udgangspunktet for afgrænsningen er det sociale miljørelaterede handicapbegreb. Det vil sige, at et handicap opstår i mødet mellem en person, som har en funktionsnedsættelse, og en samfundsskabt barriere i omgivelserne. Denne barriere kan være såvel fysisk som holdningsmæssig. Betegnelsen ”handicap” refererer hermed ikke til personen, men til de samfundsskabte barrierer personer med funktionsnedsættelser oplever i forskellige livssituationer og ved deltagelse i samfundslivet.

En dom fra EU-domstolen fra april 2013 definerer, hvad retspraksis bør være, ift. hvem der omfattes lovgivningsmæssigt af lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Med dommen blev det konkretiseret, hvordan handicapkonventionens definition på handicap tolkes og hvem, der omfattes af definitionen på et principielt plan. Her blev det fastslået, at den beskyttelse, der gælder for personer medhandicap på arbejdsmarkedet, omfatter alle, der har en funktionsnedsættelse, uanset om den er helbredelig, kronisk, meddt eller opstået ved ulykke. Kronisk syge sidestilles således med personer med handicap, hvad angår beskyttelse mod forskelsbehandling.

DH mener:

  • Der skal gøres op med myndighedernes forståelse af handicap defineret ud fra Servicelovens bestemmelser. I stedet må der tages udgangspunkt i Handicapkonventionens Artikel 1.
  • Handicapbegrebet skal forstås, som et dynamisk begreb, som ændrer sig over tid med samfundsudviklingen og samfundsmæssige tiltag.

Her finder du link til EU-domstolens dom ift. lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet