Du er her:

Handicapkonventionen

Handicapkonventionens formål er, at sikre inklusion og lige muligheder for personer med handicap. Det er nødvendigt med en konvention fordi der er større risiko for diskrimination og andre brud på menneskerettighederne for borgere med handicap.  

Handicapkonventionen består af 50 forskellige artikler. Den første del af konventionen afgrænser, hvem der er omfattet af konventionen, og præsenterer grundlæggende og gennemgående definitioner og begreber. Herefter er der en lang række artikler, der omhandler forskellige konkrete politikområder. Sidst er der en række artikler, der angiver nogle strukturer og procedurer for, hvordan det regelmæssigt og systematisk overvåges, hvordan konventionen overholdes.

DH mener:

  • For at sikre Handicapkonventionens realisering, må regeringen udarbejde konkrete planer for implementering af de rettigheder, som konventionen fastslår. Planerne skal forholde sig til den umiddelbare fremtid, det lidt længere sigte og de forandringer, det kræver en længere årrække at gennemføre, f.eks. bygningsrenoveringer af eksisterende bygninger og anlæg. 
  • For at sikre Handicapkonventionens realisering, må regeringen løbende foretage oplysningskampagner med det formål at informere om rettigheder for personer med handicap og modvirke stigmatisering.

Læs mere om Handicapkonventionen her