Du er her:

Handicapråd

De kommunale handicapråd skal anses som kompetente kommunale aktører og aktivt inddrages af kommunalbestyrelsen, så de kan være med til at sikre personer med handicaps retssikkerhed og levevilkår i de lokalpolitiske forhold. 

Handicapkonventionens Artikel 29, Artikel 3(3).

Alle landets kommuner har siden 2006 nedsat kommunale handicapråd. Styrken ved handicaprådene er, at grundlæggende interesser og behov for personer med handicap varetages af personer, som selv tilhører én af de mange forskellige grupper af personer med handicap. Der er dog stor forskel på, hvor godt de fungerer, og i hvor stor udstrækning de rent faktisk involveres i udviklingen af kommunale politikker.

DH mener:

  • Det er nødvendigt at styrke og sikre inddragelses - og høringsprocesserne for de kommunale handicapråd i forbindelse med kommunalpolitiske spørgsmål, som har indflydelse på personer med handicaps liv.
  • Det er nødvendigt at udvikle handicaprådene. Herunder bl.a. et kompetenceløft ift. interne og eksterne samarbejdsrelationer, afgivelse af høringssvar, politisk strategiudvikling mv.

Læs mere om handicaprådene her