Du er her:

Hjælpemidler

DH mener, at når et menneske har behov for et hjælpemiddel, er det afgørende, at det rigtige hjælpemiddel tildeles. Det rette hjælpemiddel betyder, at borgeren kan undgå unødig sygdom og får den nødvendige kompensation til at gennemføre uddannelse, beskæftigelse mv. Kort sagt få en velfungerende hverdag. Det er vigtigt at det rette hjælpemiddel fås til rette tid, uafhængigt af, hvilken myndighed eller sektor der skal bevillige det. Der skal derfor laves en organisering der sikrer at den enkelte får det rigtige hjælpemiddel og at hjælpemidlet følget borgeren.

Handicapkonventionens Artikel 5 (3) og 4(1) f-h.

Hjælpemidler udgør en vigtig kompensation til personer med handicap i forhold til at være inkluderet i samfundet. Hvad enten det drejer sig om kompenserende hjælpemidler til at kunne gennemføre en uddannelse, varetage et arbejde, transportere sig rundt eller på anden måde afhjælpe funktionsnedsættelsen og øge graden af deltagelse i samfundslivet.

Hjælpemidler ydes efter forskellige bestemmelser på det sociale område, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. For borgeren er det afgørende, at de rigtige hjælpemidler bevilges til rette tid. Desværre er det erfaringen, at der fx tabes kostbar tid i uddannelsessystemet, når borgeren skifter fra et uddannelsessystem til et andet, og hjælpemidlet derfor skal bevilges på ny.

På det sociale område er der problemer med at få det bedst egnede hjælpemiddel. Nogle kommuner tilbyder alle borgere det samme standardprodukt. Når det f.eks. gælder kropsbårne hjælpemidler eller kørestole er det nødvendigt med en konkret individuel vurdering af, hvad der passer til det enkelte menneske. Det kan eksempelvis give alvorlige sundhedsmæssige komplikationer, hvis man f.eks. ikke får det rigtige kateder eller den rigtige kørestol.

Derudover er kommunerne er også for små til at have den nødvendige viden til at rådgive og vejlede borgerne om det rette hjælpemiddel. Det gælder særligt mindre målgrupper fx Laryngectomi opererede (strubeopererede). Ligesom der ikke tilstrækkelig kvalificeret rådgivning til rådighed i forhold til instruktion i hjælpemidlernes anvendelse.   

DH mener:

  • Der skal udarbejdes en lovgivning der sikrer, at det enkelte hjælpemiddel følger borgeren frem for, at det samme hjælpemiddel skal bevilliges på ny hver gang borgeren ’skifter sektor’. Borgeren skal ikke komme i klemme i myndighedernes afklaring af, hvilken sektor, der skal bevilge de nødvendige hjælpemidler.    
  • Området skal organiseres i større enheder, dels for at sikre at borgerne har adgang til det nødvendige udvalg af hjælpemidler, dels for at sikre den nødvendige rådgivning og vejledning om det rette hjælpemiddel, samt instruktion i brugen af hjælpemidlet.

Du kan læse DH's holdning til 'Udbud af hjælpemidler' her!