Du er her:

Individuelle kørselsordninger (individuel handicapkørsel)

DH mener, der er behov for at forbedre den individuelle handicapkørsel i forhold til at udvide målgruppen og tilbyde flere ture.

Handicapkonventionens Artikel 20a.

Der er behov for at forbedre den individuelle handicapkørsel, så den både omfatter en bredere målgruppe og tilbyder en mulighed for flere antal ture. Det er problematisk, at blandt andre mennesker med kognitive handicap ikke er omfattet af kørselsordningen. Derudover er der nogle brugere af ordningen, der har behov for mere end 104 ture, hvilket svarer til, at man kan komme ud én gang om ugen. Nogle kommuner har udvidet målgruppen og/eller antal ture, men der er stadig behov for at flere gør det.

Baggrund

Ifølge Lov om Trafikselskaber (LBK nr. 323 af 20/03/2015), § 11, skal trafikselskaberne etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år og blinde og svagsynede over 18 år.

Ordningen giver bevægelseshæmmede og blinde og svagsynede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Ordningen finansieres af kommunerne. Den individuelle handicapkørsel skal som minimum pr. år omfatte 104 enkeltture så tæt til gadedøren som muligt.

Ofte er det sådan, at individuelle befordringstilbud er den eneste mulighed for at sikre enkelte grupper eller personer med handicap et befordringstilbud. Grunden til dette er bl.a., at den kollektive transport ikke er tilgængelig for disse grupper af personer med handicap, og derfor er det ikke muligt at benytte den kollektive transport.

DH mener:

  • Individuelle kørselsordninger skal give samme muligheder som kollektiv transport i forhold til mulighed for ledsagelse, pris, mulighed for at medbringe hjælpemidler og uden en væsentlig forlængelse af rejsen.
  • Personer med handicap skal have adgang til individuel handicapkørsel uanset formål og uden begrænsning af antal ture, men en konkret vurdering af den enkeltes kørselsbehov. 
  • Målgruppen skal udvides til at omfatte blandt andre mennesker med kognitive handicap.

Læs mere om ret til befordring 

og Pejlemærker for DH's politiske arbejde på befordringsområdet her