Du er her:

Individuelle kørselsordninger (individuel handicapkørsel)

Retten til at bestemme over eget liv indbefatter personlig mobilitet med størst mulig uafhængighed. Individuelle kørselsordninger skal betragtes som en del af den kollektive transport, der er nødvendig, fordi den kollektive transport ikke inkluderer alle personer med handicap. 

Handicapkonventionens Artikel 20a.

Ofte er det sådan, at individuelle befordringstilbud er den eneste mulighed for at sikre enkelte grupper eller personer med handicap et befordringstilbud. Grunden til dette er bl.a., at den kollektive transport ikke er tilgængelig for disse grupper af personer med handicap, og derfor er det ikke muligt at benytte den kollektive transport.

DH mener:

  • Individuelle kørselsordninger skal give samme muligheder som kollektiv transport i forhold til mulighed for ledsagelse, pris, mulighed for at medbringe hjælpemidler og uden en væsentlig forlængelse af rejsen.
  • Personer med handicap skal have adgang til individuel handicapkørsel uanset formål og uden begrænsning af antal ture, men en konkret vurdering af den enkeltes kørselsbehov. 

Læs mere om ret til befordring http://www.handicap.dk/dokumenter/politikpapirer/dhs-politikpapir-om-ret-til-befordring

og Pejlemærker for DH's politiske arbejde på befordringsområdet her

http://www.handicap.dk/dokumenter/politikpapirer/pejlemaerker-for-dhs-politiske-arbejde-paa-befordringsomraadet/worddocument_view