Du er her:

IT-hjælpemider

Personer med handicap skal inkluderes i it-samfundet på lige fod med andre.

Kompenserende it-hjælpemidler udvikles specielt for at sikre inklusion af personer med handicap i it-samfundet, hvor der er behov for noget særligt. som fx talegenkendelse, talesyntese og pegeredskaber udover de generelle teknologiske løsninger. Disse løsninger er nødvendige som følge af samfundsmæssige barrierer, for eksempel på grund af manglende tilgængelighed. Således er behovet for kompenserende it-hjælpemidler i nogle tilfælde et udtryk for samfundets manglende mulighed for at opnå tilgængelighed for alle. Manglende tilgængelighed vil skrue op for behovet for kompenserende it-hjælpemidler, hvor høj tilgængelighed vil skrue ned for behovet for kompenserende it-løsninger. Der er fx. ikke behov for kompenserende it-løsninger for blinde og svagsynede, hvor mobiltelefoner som udgangspunkt sælges med talesyntese som f.eks. Apples Iphone. I nogle tilfælde vil der altid være behov for kompenserende it-hjælpemidler uanset tilgængelighedsniveauet, hvor det er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter og lille udbytte at indarbejde den kompenserende it-teknologi i den generelle teknologi.

DH mener:

  • Kompenserende it-løsninger som f.eks. talegenkendelse, talesyntese og pegeredskaber skal udvikles og vedligeholdes i takt med den generelle teknologiske udvikling.