Du er her:

Medicinsikkerhed

Personer, der bor i botilbud på grund af et handicap, skal have adgang til samme sundhedsydelser, som resten af befolkningen.

Handicapkonventionens artikel 25.

Flere undersøgelser har vist, at personer, der bor i botilbud pga. et handicap, oplever markant ulighed i adgangen til de nødvendige sundhedsydelser, herunder til sikker medicin

Mange mennesker med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte til håndtering af medicin – og i forhold til sundhed mere generelt. Men støtten er ofte mangelfuld. Personalet på bostederne mangler de nødvendige kompetencer, og sundhedsvæsenet er slet ikke gearet til opgaven. Og begge steder er der behov for, at borgernes selvbestemmelse og aktive involvering i højere grad bliver det naturlige omdrejningspunkt for det nødvendige tværfaglige samarbejde. 

DH har i samarbejde med bl.a. Dansk Apotekerforening dokumenteret, at der er udbredte problemer med mangelfuld eller direkte forkert medicinering, og at et systematisk medicintjek kan rette op de fleste problemer.

DH mener:

  • Der er behov for bedre rammer, mere viden og uddannelse samt opfølgning på kvaliteten.
  • Alle personer, der bor i botilbud, skal have tilbud om en årlig medicingennemgang som del af et bredere sundhedstjek.
  • Alt personale, der håndterer medicin, skal have bestået et medicinkursus med et vist minimumsindhold og løbende vedligeholde og opdatere de nødvendige kompetencer.
  • Der bør ske en systematisk kvalitetsovervågning af medicineringsrutiner i botilbud.   

Læs mere om DH m.fl.’s rapport om medicintjek til beboere i botilbud i PDF her