Du er her:

Pårørende

Der er stort behov for at styrke de pårørendes rettigheder i alle sektorer, så pårørende til personer med handicap får den nødvendige støtte og vejledning. Bedre forhold for de pårørende skaber bedre livsvilkår for hele familien. Det er afgørende, at pårørende indtænkes og inddrages som en væsentlig ressource i alle indsatser og alle sektorer. Pårørende skal både ses som en ressource og samarbejdspartner og som en sårbar gruppe med behov for den nødvendige støtte og bistand. 

Pårørende påtager sig ofte store opgaver og udgør også en sårbar gruppe, bl.a. ift. deres eget helbred, tilknytning til arbejdsmarkedet m.m. Det er derfor vigtigt, at det professionelle system erkender, at der er grænser for, hvad man kan og bør bede pårørende påtage sig. Det er ligeledes vigtigt, at systemet tilbyder en aktiv indsats i form af den nødvendige behandling, hjælp og bistand, som sætter de pårørende i centrum og med fokus på alle de roller, som pårørende kan komme til at indtage. Pårørende skal bl.a. informeres om borgerens handicap og informeres om, hvordan den nye rolle kan få indflydelse på deres eget liv - også i sammenhæng med andre ”ikke-ramte” familiemedlemmer mv. 
 
Det er vigtigt at understrege, at inddragelse af pårørende som en ressource ikke fritager det offentlige for forpligtelsen til at yde den nødvendige indsats.