Du er her:

Passagerrettigheder

DH mener, mennesker med handicap skal kunne rejse som passagerer på både bus-, tog-, sø- og flyrejser uden at opleve diskrimination pga. handicap. En række EU-forordninger om passagerers rettigheder på fly, bus, tog og søtransport fortæller om rettigheder for passager med handicap. De forordninger skal implementeres tilfredsstillende i Danmark, bl.a. om retten til assistance, retten til ikke at blive afvist pga. handicap og lign. 

Handicapkonventionens Artikel 20a. 

Baggrund

EU-forordningerne om passagerers rettigheder på fly, bus, tog og søtransport området fortæller om rettigheder for passager med handicap, der bl.a. omhandler ret til assistance, ret til ikke at blive afvist pga. handicap og lign. Forordningerne er implementeret forskelligt og med mere eller mindre godt resultat i Danmark på de forskellige områder. 

DH mener:

  • Det er vigtigt, at EU-forordninger om passagerers rettigheder på fly, bus, tog og søtransport området implementeres tilfredsstillende i Danmark, så de er med til at sikre, at passagerer med handicap ikke diskrimineres og får den assistance, de har ret til.
  • DH skal samarbejde med handicaporganisationerne på europæisk plan for at påvirke europæiske beslutningstagere til at forbedre forordningerne bl.a. i forhold til bestilling af assistance før afrejse.

Læs mere om passagerettigheder på kommissionens hjemmeside ved at klikke her