Du er her:

Rettigheder

Personer med handicap har samme rettigheder som andre personer. Det betyder, at alle rettigheder indeholdt i enhver menneskerettighedskonvention gælder fuldt så meget i forhold til en person med handicap, som til enhver anden borger. Anerkendelsen af, at samtlige konventioner gælder i fuldt omfang, må gøres til en del af dansk handicappolitik og handlingsplanen for implementering af rettigheder for personer med handicap. 

I praksis viser det sig ofte vanskeligt at opnå fuld anerkendelse af, at personer med handicap har samme rettigheder som andre borgere. Dette skyldes i høj grad den handicappolitiske tradition, hvor gode viljer og velgørenhed traditionelt har spillet en større rolle end rettigheder og lige muligheder.