Du er her:

Sektoransvar

Ansvaret for den offentlige service skal placeres i den sektor, der i øvrigt har ansvaret og ekspertisen. Samtidig med et styrket sektoransvar er der behov for en stærkere koordinering mellem sektorer, så der skabes smidige overgange mellem systemerne. Sektoransvar er ikke lig med ”silo-ansvar”. 

Selvom flere sektorer har taget ansvar for handicappolitikken, fx når det gælder transport, undervisning og beskæftigelse, er der alligevel opgaver, der ikke er placeret i deres naturlige sektor. Det skyldes i høj grad, at handicappolitik ofte ses som socialpolitik, og ydelser og løsninger derfor placeres i socialsektoren. Det gælder fx kompensation for medicinudgifter i henhold til den sociale lovgivning, der logisk set kan og bør flyttes til sundhedssektoren.

Herudover fungerer den tværsektorielle koordinering langt fra optimalt.  Fx når det gælder et rehabiliteringsforløb, hvor det er nødvendigt, at flere sektorer går sammen om at koordinere et helhedsorienteret forløb for den enkelte. Her er det ofte borgeren der må skabe denne sammenhæng. Ligesom det ikke er muligt at beholde et hjælpemiddel, når man skifter fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse eller fra uddannelse til arbejde. 

DH mener:

  • Der skal ses på om de forskellige serviceydelser til personer med handicap er placeret i de rigtige sektorer.
  • Opgaver der ikke er placeret i deres naturlige sektor flyttes til den rette sektor.
  • Der skal sættes en udvikling i gang, så det bliver naturligt for de forskellige sektorer på alle myndighedsniveauer at tale sammen, så borgerens samlede livssituation sættes i centrum for indsatsen.
  • Indsatsen altid skal tage udgangspunkt i borgerens behov og ikke i sektorernes opdeling.