Du er her:

Socialøkonomiske virksomheder

Socialøkonomiske virksomheder kan spille en positiv rolle i at skabe job til personer med handicap. DH mener, at socialøkonomiske virksomheder skal fungere som ”rigtige” arbejdspladser, og i så vidt omfang som muligt fungerer på markedsvilkår og producerer varer og ydelser på et marked. 

Socialøkonomiske virksomheder er virksomheder, som er kendetegnet ved ikke at have økonomisk profit som hovedformål, men i stedet et socialt formål. Overskud reinvesteres i formålet.

Baggrund

Personer med handicap har ret til at forsørge sig selv ved et arbejde. Socialøkonomiske virksomheder kan spille en positiv rolle for nogle personer med handicap. Men det er vigtigt, at socialøkonomiske virksomheder ikke bliver nye private pendanter til sociale, kommunale tilbud. At have et arbejde, som man selv har søgt og er blevet vurderet kvalificeret til, og altså også kan blive fyret fra, er afgørende for motivation, personlig og faglig udvikling og anerkendelse – også for personer med handicap. 

Socialøkonomiske virksomheder kan med fordel indgå i beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap og deraf følgende særlige behov ift. beskæftigelse. Men det er og bør ikke være midlet til alle – eller blot de fleste med et handicap. Socialøkonomiske virksomheder skal derfor bruges som et led i beskæftigelsesindsatsen, men må ikke blive et universaltilbud til personer med handicap. Målet om at skabe et tilgængeligt og inkluderende arbejdsmarked for alle, hvor personer med handicap kan opnå beskæftigelse på lige fod med andre, må ikke træde i baggrunden til fordel for et parallelt arbejdsmarked for personer med handicap i socialøkonomiske virksomheder.