Du er her:

Specialpædagogisk støtte

Personer med handicap skal have samme muligheder som andre studerende for at kunne deltage i kortere eller længerevarende studieophold i udlandet. Derfor skal det være lettere at medbringe handicapkompenserende foranstaltninger på udlandsophold.

Handicapkonventionens Artikel 24

I Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (SPS-loven) gives studerende med handicap mulighed for at få støtte til uddannelse i udlandet. Intentionerne i lovgivningen er helt i overensstemmelse med handicapkonventionens artikel 24 om uddannelse. Det er den konkrete udformning af den måde, hvorpå støtten tildeles, der er problematisk, fordi muligheden for støtte er knyttet op på økonomi, frem for på funktion. Problemet opstår, fordi det kan være mere omkostningskrævende at medbringe handicapkompenserende støtteforanstaltninger til udlandet end at anvende selvsamme foranstaltninger i Danmark. Derved fratages den studerende mulighed for at blive kompenseret for sit handicap i udlandet.

DH mener:

  • Det er ikke acceptabelt at den studerende med handicap fratages mulighed for at blive kompenseret for sit handicap i udlandet.
  • Derfor skal den handicapkompenserende støtte ved studierelaterede udlandsophold tildeles efter den studerendes behov for kompensation. Ellers vil der være tale om diskrimination af den studerende med handicap.