Du er her:

Specialskoler – øget kvalitet i faglighed

Alle børn med handicap, der har behov for et specialiseret skoletilbud, har ret til et målrettet tilbud af høj faglig kvalitet. Derfor skal det sikres, at specialskoletilbud har fokus på både elevernes faglige såvel som personlige og sociale trivsel og udvikling, så de kan blive så dygtige, som de kan. 

Undersøgelser har vist, at en alt for lille andel af elever fra specialskoler afslutter deres grundskoleforløb med en afgangseksamen. Hele 70 pct. af børn på specialskole tager ikke folkeskolens afgangsprøve. Dette niveau er helt uacceptabelt, og gør det tydeligt, at den faglige kvalitet i specialskolerne er for ringe.

DH mener:

  • At alle elever som udgangspunkt skal tilbydes undervisning i alle skolens fag og emner for at sikre barnet bedst mulige fremtidsmuligheder, herunder mulighed for at udnytte sit potentiale fuldt ud samt mulighed for inklusion i samfundslivet.
  • Der er en sammenhæng mellem forventninger og børns præstationer. Derfor er det vigtigt også at have høje forventninger til børn på specialskoler.
  • Udvikling af flere, bedre og mere målrettede undervisningsmaterialer samt udvikling af mere fleksible og tilpassede prøveformer.
  • Kvaliteten af specialskoletilbud skal følges tæt med henblik på at afdække om de i tilstrækkelig grad giver børnene de bedste muligheder for at udnytte deres fulde potentiale.