Du er her:

Standarder/Standardisering

Nationale og internationale standarder skal tage højde for tilgængelighed/forhold af betydning for personer med handicap og hermed være med til at fremme, at personer med handicap kan deltage i samfundet.

Handicapkonventionens Artikel 9(2)a

Standarder påvirker samfundet bl.a. gennem international og national lovgivning. Hvor selve lovgivningen stiller de overordnede krav, er det standarderne, der gør rede for de tekniske specifikationer, der skal følges.

DH mener derfor, at standarder skal tage højde for tilgængelighed for personer med handicap. I nogle tilfælde kan tilgængelighed implementeres i standarder ved, at standardiseringsudvalget følger en guide for implementering af tilgængelighed, når standarder udarbejdes. I andre tilfælde er det vigtigt, at der sker en decideret brugerinddragelse i forbindelse med standardiseringsarbejdet. Dette afhænger af, hvilket emne standarden omhandler.

DH mener desuden, at der i nogle tilfælde er behov for at udvikle særlige standarder for tilgængelighed til bestemte områder. Det er vigtigt, at personer med handicap inddrages i standardiseringsarbejdet, og at de får dækket deres omkostninger til deltagelse i dansk og internationalt standardiseringsarbejde. I mange tilfælde foregår standardiseringsarbejdet uden inddragelse af personer med handicap og styres af virksomheder med økonomisk interesse på det pågældende område.

Du kan læse mere om DH's holdning til 'Digitalisering' her!