Du er her:

STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse)

Alle unge har ret til uddannelse. Der skal derfor være en fleksibel og individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med handicap, der ikke, uanset støttemuligheder, kan profitere af de eksisterende ungdomsuddannelser.

Handicapkonventionen artikel 24(2)a

De unge, der har de færreste ressourcer, der er vanskeligst at udnytte, har ret til en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, der giver den unge mulighed for at lære og udvikle sig. At alle mennesker kan og har ret til at lære og udvikle sig, er en rettighed, der er formuleret i FN’s Handicapkonvention, ligesom Salamanca-erklæringen slår fast, at ingen er uunderviselige. Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er et uddannelsestilbud for unge med særlige behov, der ikke, uanset støtte, kan gennemføre en uddannelse i det ordinære uddannelsessystem. Unge, der med massiv støtte kan gennemføre en ordinær uddannelse, hører ikke hjemme på en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det betyder også, at de almindelige ungdomsuddannelser i langt højere grad skal forpligtes og være i stand til at inkludere unge med særlige behov. 

DH mener:

  • At der er et generelt behov for at sikre kvaliteten af den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Den individuelle tilgang til uddannelsen skal styrkes. Der skal sikres bedre kvalitet i den enkeltes uddannelsesplan, hvilket blandt andet indebærer, at der opstilles individuelle, progredierende, langsigtede og evaluerbare mål for eleven, og at uddannelsesplanen skitserer en rød tråd i uddannelsesforløbet.
  • Der er endvidere behov for at udvikle metoder og redskaber, som sikrer, at den unge får mulighed for at spille en helt afgørende rolle i planlægningen af det individuelle uddannelsesforløb. Uddannelsen skal foregå i et ungdomsmiljø. Der skal sikres fuld tilgængelighed til uddannelsen via befordring for de unge, der har behov for det, og tilstrækkelige og kvalificerede materialer, hjælpemidler og anden nødvendig kompensation til rådighed for eleverne. De unge skal sikres et ordentligt forsørgelsesgrundlag under uddannelsen. 

Læs mere om DH's model for forsørgelse på STU i dette worddokument