Du er her:

SU - handicaptillæg på videregående uddannelser

Studerende med handicap, der har betydelige funktionsnedsættelser, bør kunne få handicaptillæg til deres SU, således at fx studerende med ordblindhed, kognitive vanskeligheder eller udviklingsforstyrrelser ligestilles og omfattes af bestemmelserne for at modtage handicaptillæg.

Handicaptillægget til SU på videregående uddannelser er en god ordning for studerende, der har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Handicaptillægget skal kompensere for den studerendes manglende mulighed for at supplere sine indtægter ved siden af SU’en ved at have et studiejob, som de fleste andre studerende har. Nogle grupper af handicappede er dog udelukket fra at modtage handicaptillægget, selvom de ikke kan arbejde ved siden af studiet. Det skyldes, at retten til at modtage handicaptillægget er knyttet op på den studerendes begrænsninger i arbejdsevnen, som vurderes efter Arbejdsskadestyrelsens retningslinjer. Det betyder, at følgevirkninger af et handicap, som fx udtrætning eller nedsat læsehastighed ikke i sig selv giver ret til at modtage handicaptillægget, selvom det betyder, at den studerende med handicap bruger længere tid til at læse end medstuderende og har behov for hvile i løbet af dagen, og som derfor ikke har tid til at arbejde. Det rammer eksempelvis studerende med epilepsi, ordblindhed, visse former for hjerneskader og ADHD.

DH mener:

  • At det er urimeligt og uhensigtsmæssigt, at studerende med handicap, uden muligheder for at passe et studiejob ved siden af studiet, ikke kan få handicaptillæg til SU. Derfor mener DH, at betingelserne for at modtage handicaptillæg bør vurderes ud fra den studerendes samlede forudsætninger for at studere og eventuelt at passe et arbejde ved siden af studierne, således at alle personer med handicap sikres lige muligheder for kompensation for deres funktionsnedsættelse.