Du er her:

Sundhedstjek

Der skal være fri og lige adgang til det danske sundhedsvæsen – også for personer med psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. 

I dag oplever personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse (fx personer med udviklingshæmning, autisme, hjerneskade eller en sindslidelse) markant ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet. Det skyldes at det danske sundhedsvæsen er baseret på ”den selvopsøgende patient”, der kontakter sin praktiserende læge, når hun/han bliver opmærksom på et symptom. Det er mange personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse ikke selv i stand til, men er ofte afhængige af hjælp og støtte til kontakten med sundhedsvæsnet. Organiseringen af sundhedssystemet fungerer derfor dårligt ift., at borgerne med disse funktionsnedsættelser får lige adgang.

Konsekvensen er bl.a., at mange alvorlige sygdomme opdages for sent. Undersøgelser viser at personer med en psykiatrisk diagnose lever op til 20 år kortere. Personer med udviklingshæmning lever i gennemsnit 14 år kortere.

Erfaringer fra udlandet viser, at ”rimelig tilpasning” i form af et tilbud om et ”sundhedstjek” hos borgerens praktiserende læger, kan være med til at mindske uligheden.

DH mener:

  • Alle borgere med en betydelig intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse skal have tilbud om et årligt, systematisk sundhedscheck hos deres praktiserende læge.