Du er her:

Tandpleje

I modsætning til resten af sundhedsvæsenet er en væsentlig del af tandplejeudgifterne baseret på brugerbetaling i Danmark. Det betyder, at personer med sygdomsrelaterede tandproblemer risikerer økonomisk ruin – alene pga. deres handicap/kroniske sygdom. Det strider imod handicapkonventionen og det danske grundprincip om fri og lige adgang til sundhedsvæsenet.

Danskerne betaler i gennemsnit ca. 1700 kr. om året til tandlægehjælp. For nogle borgere medfører deres handicap eller en kronisk sygdom imidlertid ekstraordinært store udgifter til tandlægehjælp.

Hvis en borger har store sygdomsrelaterede udgifter som følge af eksempelvis Parkinsons sygdom, epilepsi, psykisk sygdom, aggressiv paradentose eller tarmsygdomme, kan hun/han ofte ikke få hjælp til sine udgifter. Disse uheldige borgere kan risikere at ende med regninger på op til 100.000 kr. for behandling af tandproblemer, der alene skyldes deres handicap eller kroniske sygdom.

DH mener:

  • Der skal være offentligt tilskud til tandbehandling til særligt udsatte patientgrupper, der har ekstraordinært store udgifter som følge af deres handicap/kroniske sygdom.