Du er her:

Tilgængelighed

Det skal være muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage i samfundet på lige fod med alle andre. Fysiske omgivelser, transportmuligheder og informations- og kommunikationsteknologi skal gøres tilgængelig og herved gøre det muligt for personer med handicap deltage i samfundet. Tilgængelighed handler om at tilpasse og tilrettelægge alle samfundsmæssige aktiviteter på en sådan måde, at de i udgangspunktet også inkluderer personer med handicaps behov. 

Handicapkonventionens artikel 9

Ofte er mangel på tilgængelighed barrierer, som personer med handicap møder, når de skal deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre, heriblandt at få adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, information og kommunikation, og de øvrige faciliteter og tilbud, der er åbne for eller gives offentligheden. Det er en udfordring, at lovgivningen omkring tilgængelighed enten ikke findes eller er meget mangelfuld.

DH mener, at tilgængelighed kan sikres ved at stille krav i form af lovgivning og standarder om, at samfundet, heriblandt byggeri, udearealer og informations- kommunikationsteknologi, lever op til standarder for tilgængelighed og tager højde for disse allerede i projekteringsfaserne. Tilgængelighed medfører ikke meromkostninger, såfremt det implementeres allerede i projekteringsfasen. Hvis tilgængelighed derimod skal tilføjes efterfølgende, vil det i mange tilfælde medføre meromkostninger.