Du er her:

Transport - kollektiv befordring

Passagerer med handicap skal kunne benytte den kollektive tog-, bus-, sø og flytransport spontant og vælge den til og fra efter behov lige som alle andre.

Passagerer med handicap oplever ofte barrierer, når de vil benytte den kollektive transport.  Der findes mange utilgængelige busser, tog, færger, fly, utilgængelige stationer, holdepladser og terminaler. Der er også andre omstændigheder, som fx. at buschauffører ikke må hjælpe med at lægge bussens rampe ud, eller at man skal bestille assistance 48 timer før afrejse, utilgængelige informationssystemer, der gør det umuligt for personer med handicap at benytte kollektiv transport.

DH mener, at transportoperatører skal forpligtes til at stille krav om tilgængelighed, når der indkøbes nyt materiel som f.eks. busser, og etableres anlæg som f.eks. stoppesteder og busterminaler. Dette skal ske gennem lovgivning med obligatoriske standarder. DH mener desuden, at der bør udarbejdes en kortlægning af den nuværende niveau for tilgængelighed på transportområdet, og efterfølgende udarbejdes en handlingsplan for at gøre dette tilgængeligt. Handlingsplanen skal også have fokus på de andre omstændigheder, der skal til for at give personer med handicap adgang til kollektiv transport.

DH mener, at regler og rettigheder for personer handicap skal sikres gennem internationalt anerkendte passagerrettigheder, der opstiller klare rammer og vilkår både for rejsende og for personalet i den kollektive transport.

Læs mere om ret til befordring i dette worddokument  og/eller Læs nærmere om ’Pejlemærker for DH's politiske arbejde på befordringsområdet’ i dette worddokument

Du kan læse nærmer om DH's holdning til 'Tilgængelighed' og 'Hjælpemidler' ved at klikke på orderne.