Du er her:

Udbud af hjælpemidler

Det er vigtigt, at brugere med den relevante viden bliver inddraget i forbindelse med udbud af hjælpemidler. Det udbud af hjælpemidler som kommunen indkøber, skal omfatte et bredt sortiment af den samme type hjælpemiddel, så personer med handicap får de hjælpemidler de har behov for.   

Handicapkonventionens Artikel 4 (3)

Kommunerne skal inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med kommunale udbud af hjælpemidler. Det fremgår af Servicelovens § 112, stk. 2. Formålet er at inddrage brugernes viden og erfaring om produkterne, herunder krav til kvalitet, forsyningssikkerhed, sortiment, forhandlernet mv.

For at sikre, at kommunerne lever op til lovgivningen, og at brugere med den relevante viden bliver inddraget i god tid, er DH og KL blevet enige om at anbefale en fælles model for brugerinddragelse. Modellen indebærer bl.a., at kommunerne fremover skal anmode handicaporganisationerne direkte om at udpege brugerrepræsentanter med viden på det konkrete område i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer.

Handicaprådets rolle er også beskrevet i modellen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at høre handicaprådet om kravspecifikationerne, men handicaprådet er et dialogforum og ikke en brugerorganisation. Høringen i handicaprådene skal derfor særligt fokusere på, om brugerinddragelse har fundet sted, og om der er særlige lokale forhold, der gør sig gældende.

DH mener:

  • Kommuner og Handicaporganisationer bør følge modellen for brugerinddragelse.
  • Når kommunerne laver udbud skal der sikres et bredt sortiment af den samme type hjælpemidler, da borgere med den samme type handicap har forskellige behov.

Se beskrivelsen af af modellen samt en liste over hjælpemidler mm. ved at klikke her