Du er her:

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Unge med handicap skal have lige muligheder for at få en ungdomsuddannelse. Hvor der er behov, skal Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) være en krumtap, der kan støtte den unge i tilrettelæggelsen af den enkeltes uddannelse. 

Når unge med handicap har behov for støtte og vejledning for at kunne komme i gang og gennemføre en ungdomsuddannelse, skal UU træde til. UU-vejlederen skal kunne støtte den enkelte og koordinere de institutioner og initiativer, der er nødvendige for, at den unge får et godt uddannelsesforløb, hvor støtte, hjælpemidler m.m. er kvalificeret og på plads med rettidig omhu. For at UU kan give kvalificeret vejledning, er uddannelse til vejledere, undervisere og andre, der møder de unge på uddannelsen, helt nødvendig. Personer, der møder de unge, skal have eller benytte viden om handicap, hjælpemidler, specialpædagogik m.m., sådan som det er beskrevet i Handicapkonventionens artikel 24, stk. 4. Dette vil bidrage positivt til regeringens målsætning om, at 95 pct. af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse.