Du er her:

Universelt design/Design for alle

I forbindelse med udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud arbejder vi ud fra det princip, at en og samme løsning i videst muligt omfang skal kunne bruges af alle. Herved understøttes mulighederne for, at personer med handicap kan være selvhjulpne og deltage i samfundslivet på lige vilkår.

Handicapkonventionens Artikel 2, Artikel 4 (1) f

Personer med handicap oplever ofte barrierer for deltagelse i samfundslivet på lige vilkår med alle andre, heriblandt at få adgang til de fysiske omgivelser og transportmuligheder, information og kommunikation.  (krydshenvisning til tilgængelighed)

Universelt design er et middel til at opnå tilgængelige løsninger i forhold til såvel IT og kommunikation som fysiske løsninger. Ifølge definitionen i Handicapkonventionen betyder ”universelt design” udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov for det. Begrebet handler således om en designstrategi eller metode med fokus på brugerne og udvikling af løsninger, hvor menneskelige evner, kundskaber, krav og ønsker er tænkt ind i designet fra begyndelsen. Det er ikke nødvendigvis én bestemt løsning, men kan være en vifte af muligheder rettet mod borgere med forskellige behov. ”Design for alle” er det samme som universelt design, men bruges i højere grad i europæisk sammenhæng.

En universelt designet ordning er, når jobcentret betjener alle ledige. Centret er fysisk tilgængeligt, hjemmesider og blanketter er designet, så de kan anvendes med skærmlæseprogrammer. Rettigheder og forpligtelser er forklaret i almindelig tekst, i læs let-tekst og piktogrammer. Ligesom personer, der har behov for støtteperson for at bekendtgøre sig med regelgrundlaget, har adgang hertil. Jobcentret kan hente handicapspecifik ekspertise, og der er klare ordninger for at afprøve, afpasse og tilvejebringe hjælpemidler m.v. Desuden er alle kurser og andre beskæftigelsesfremmende tilbud organiseret, så alle personer med handicap har fuldt ud, ligeså gode muligheder for at benytte dem som andre.

DH mener, at forskning og udvikling af universelt design skal fremmes, således at der udvikles varer, tilbud, udstyr og faciliteter, der kræver mindst mulig tilpasning og lavest mulige omkostninger for at opfylde særlige behov hos en person med handicap.

DH mener, at Danmark skal gøre tilgængelighed og universelt design til en obligatorisk del af alle uddannelser, der vedrører design af løsninger – eksempelvis arkitektur, IT osv.

DH mener også, at der er behov for udvikling af flere nye og brugbare standarder og vejledninger i tæt samarbejde med organisationer, der repræsenterer personer med handicap. 

Du kan læse mere om DH's holdning til 'Tilgængelighed' og 'Standarder/standardisering' ved at klikke på orderne.