Du er her:

Værgemål

Der skal være mulighed for individuelt afpasset støtte til beslutningstagning, og værgen må kende borgeren og dennes livssituation og interesser grundigt.

Handicapkonventionens Artikel 12 og 29.

Der findes i dag flere former for værgemål. Ved den mest vidtgående form mister borgeren både valgret og råderet over egen økonomi. Ofte er det en advokat, der udpeges som værge. Advokaten har ikke nødvendigvis kendskab til den person, som han er værge for, og det er ikke altid, at borgeren spiller nogen egentlig rolle, når beslutningerne skal tages. Der er behov for at gå hele spørgsmålet om værgemål grundigt igennem og inddrage de efterhånden mange og gode erfaringer med støttet beslutningstagning, der findes både fra udlandet og fra Danmark. 

DH mener:

  • At der skal indføres en differentiering af værgemålsbestemmelserne, således at handleevnen altid begrænses mindst muligt.
  • At der skal indføres guidelines for værger.