Du er her:

Vederlagsfri fysioterapi

Ordningen skal bevares og udvikles. Den er meget vigtig for mange med svært fysisk handicap og er med til at sikre, at flere kan fungere i længere tid på arbejdsmarkedet eller i hverdagen i øvrigt. 

Vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap (eller personer med fremadskridende kroniske sygdomme med risiko for at medføre et sådant).

Formålet med den fysioterapeutiske behandling er at forbedre, vedligeholde eller udskyde forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til børn og voksne efter en sundhedsfaglig vurdering hos en læge. Der er række kriterier, der skal opfyldes, og de er beskrevet i en vejledning fra Sundhedsstyrelsen.

Ordningen er under pres, især fra kommunerne. Der er bestræbelser på fx at lægge loft over antallet af behandlinger, sætte spørgsmålstegn ved de praktiserende lægers henvisninger ved at indføre en form ”second opinion” fra kommunernes side eller forsøge at lokke borgerne med billigere og kvalitativt ringere tilbud.

Der er åbnet op for frikommuneforsøg med vederlagsfri fysioterapi, hvor kommunerne får en større rolle. 7 kommuner er i gang med lave forsøg med ordningen. Det er en afgørende udfordring at sikre, at forsøgene og den efterfølgende evaluering og opfølgning resulterer i kvalitative forbedringer og ikke forringelser af ordningen. 

DH mener:

  • Det skal fortsat alene være en uafhængig lægelig vurdering, der skal afgøre, om en borger har behov for vederlagsfri fysioterapi – og hvor mange behandlinger en borger skal tilbydes.
  • Der fortsat skal være frit valg for borgeren ift. at vælge et privat eller kommunalt tilbud.
  • Der fortsat skal være en udvikling af kvaliteten i tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi.
  • Tilbud om vederlagsfri fysioterapi skal ses i sammenhæng med øvrige kommunale tilbud om træning o.l. Men formålet skal alene være at skabe et at skabe bedre kvalitet og mere sammenhæng i det samlede tilbud til borgeren – borgerens ret til vederlagsfri fysioterapi må ikke anfægtes.