Du er her:

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi skal bidrage til at øge bl.a. selvbestemmelse, personlig autonomi, aktiv deltagelse i samfundslivet, livskvalitet, tryghed og sikkerhed.

Handicapkonventionens Artikel 4 (1) g og h

Velfærdsteknologi er ikke et entydigt begreb for en bestemt teknologi, men et paraplybegreb, der dækker over teknologier, der forsyner eller assisterer personer med velfærdsydelser og produkter. Begrebet anvendes særligt i forbindelse med teknologiske løsninger på ældreområdet og for personer med handicap. Eksempler på velfærdsteknologi kan fx være telemedicin eller robotstøvsugere. Der er meget fokus på velfærdsteknologiske løsninger i disse år bl.a. i kommunerne, og det forbindes ofte med mulighed for at opnå besparelser ved, at en ydelse kan tilvejebringes mere effektivt med brug af færre menneskelige ressourcer. Det er dog vigtigt, at udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger også kan medvirke til at øge kvaliteten og bl.a. selvbestemmelse, personlig autonomi, aktiv deltagelse i samfundslivet, livskvalitet, tryghed og sikkerhed hos bl.a. personer med handicap. Velfærdsteknologi indeholder således også en forventning om at kunne skabe øget velfærd og livskvalitet for borgeren. Dette perspektiv er ikke på samme måde indeholdt i hjælpemiddelbegrebet, hvor der er mere fokus på produkter ud fra deres anvendelse og af hvem.

DH mener:

  • At der er et vigtigt potentiale i udviklingen af velfærdsteknologiske løsninger i forhold til at skabe øget velfærd og livskvalitet for bl.a. personer med handicap, men at det er vigtigt at sikre, at der ikke alene fokuseres på besparelser uden hensyn til kvaliteten i ydelserne eller på, at den nye teknologi ikke må medføre begrænsninger for den enkelte person med handicap. 

Du kan læse mere om DH's holdning til 'Hjælpemidler' og til 'Selvbestemmelse og personlig autonomi' ved at klikke på orderne.