Du er her:

Videregående uddannelser

Personer med handicap skal have lige muligheder for at gennemføre en videregående uddannelse. Derfor skal uddannelserne kunne tilrettelægges således at studerende med handicaps behov for fleksibilitet imødekommes. 

Handicapkonventionens Artikel 24. 

En videregående uddannelse har stor betydning for de muligheder, man senere har for at udfolde sig på arbejdsmarkedet. Det gælder også for personer med handicap. Regeringens mål om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse fordrer, at de videregående uddannelser er i stand til at kunne inkludere et stort antal af studerende og dermed også en mangfoldighed af studerende, herunder studerende med særlige behov.

Personer med handicap har generelt et lavere uddannelsesniveau sammenlignet med resten af befolkningen. En af barriererne er, at uddannelsessystemet ikke kan imødekomme de behov for fleksibilitet, som nogle personer med handicap har.

Som det forholder sig i dag, er det meget vanskeligt at tilrettelægge studiet fleksibelt. SU-reformens strammere krav om studieaktivitet og fremdrift på studiet gør det meget vanskeligt for personer, der på grund af handicap ikke kan gennemføre studiet på normeret tid. DH mener ikke, at en revalideringsordning er den rette løsning for studerende, der som følge af handicap har behov for længere tid til at gennemføre studiet. Det er stigmatiserende og diskriminerende, da det tvinger studerende med handicap gennem et system med ”dobbelt optag”. Derfor mener DH, at studerende med handicap skal sikres mulighed for at tage en uddannelse, der kan tilrettelægges individuelt, og som kan imødekomme den enkeltes behov for fleksibilitet. Det kan eksempelvis være ved at kunne udskyde kurser og eksaminer til senere, eller ved at kunne tilrettelægge og gennemføre indlagte praktikforløb på deltid.

DH mener:

  • Det er den enkelte uddannelsesinstitution, der har ansvar for at sikre, at der kan foregå rimelig tilpasning af uddannelsen for studerende med handicap, således at den studerende er sikret en undervisning og samlet uddannelse, hvis kvalitet er på højde med den, de øvrige studerende modtager.