Du er her:

Brugerinddragelse

Der har i lang tid været forvirring om, hvordan kommunerne bedst opfylder deres forpligtelse til at inddrage repræsentanter for brugerne i forbindelse med kommunale udbud af hjælpemidler. For at sikre at kommunerne lever op til lovgivningen, og at brugere med den relevante viden bliver inddraget i udbudsprocesserne, er DH og KL blevet enige om at anbefale en fælles model for brugerinddragelse.