Du er her:

Praktisk information ifm. brugerinddragelse: Udbud af hjælpemidler

Nedenstående liste viser hvilke handicaporganisationer, der skal inddrages ifbm. udbud af forskellige hjælpemidler. Når der er flere relevante organisationer på et område bedes kommunerne sende anmodningen om udpegning af brugerrepræsentant til alle handicaporganisationerne samtidig, hvorefter organisationerne så vidt muligt vil koordinere brugerinddragelsen indbyrdes.

Listen kan altid hentes på www.handicap.dk og bliver som minimum opdateret 1 gang om året. Eventuelle ændringer bedes sendt til dh@handicap.dk.

Hent oversigten via dette link: Brugerinddragelse ved kommunale udbud af hjælpemidler (åbner worddokument)

Der henvises til skrivelsen ”Model for organisering af brugerinddragelse i forbindelse med kommunale udbud af hjælpemidler” for mere info om processen for brugerinddragelse.